Хроника од 10-та седница

СКОПЈЕ, 19.09.2014- Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на денешната седница му даде одобрение на в.д Директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за спроведување на постапки за јавните набавки за услуга : Интернет конекција со хостирање на веб страната на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Горива за службените моторни возила за потребите на Агенцијата и Анти вирус за потребите на Агенцијата.Accessibility

Accessibility