1

Хроника од 10-та седница

Скопје, 16.03.2022 – На денешната седница Советот на Агенцијата донесе Решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД Радио Ла Коста ДООЕЛ Виница поради извршена уплата за годишен надоместок за дозвола за радио емитување.