Хроника од 11-та седница

Скопје, 07.03.2016г. – Советот на денешната седница, поради извршена уплата на долгот за годишен надоместок, донесе два заклучока за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата на следните радиодифузери: ТРД РФМ и ТВ ШУТЕЛ.

 

 Accessibility

Accessibility