Хроника од 11-та седница

СКОПЈЕ, 24.09.2014- Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на денешната седница му даде одобрение на в.д Директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за спроведување на постапка за јавната набавка за услуга : Изработка на основен проект за внатрешно уредување и опремување на простор во деловниот објект на Агенцијата – „ПАЛАТА ПАНКО БРАШНАРОВ“.Accessibility

Accessibility