Хроника од 12та седница

Скопје, 28.03.2021 – На денешната седница, Советот на Агенцијата го одобри Годишниот извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2021 година и едногласно го утврди ставот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во однос на резултатот од извршената ревизија на независниот ревизор за 2021 годинаAccessibility

Accessibility