Хроника од 12-та седница

Скопје, 03.03.2020 – На 12-та седница Советот на Агенцијата го усвои НАцрт-упатството за лимитите за платено политичко рекламирање за изборите во 2020 година и отвори јавна расправа во времетраење од 8 дена заклучно со 11 март 2020 година.Accessibility

Accessibility