1

Хроника од 13-та седница

Скопје, 31.03.2022 – На денешната седница Советот на Агенцијата донесе Одлука за одобрување на ребаланс на Финансискиот план за 2022 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со што се дообезбедија финансиски средства наменети за изработка на студија за утврдување на оправданоста за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за ТВ емитување на државно ниво.