Хроника од 14-та седница

Скопје, 24.03.2017г. – На денешната седница, Советот на Агенцијата ја прифати Информацијата во врска со Договорот за регистриран залог и даде одобрение директорот на Агенцијата да потпише Изјава за пристигање на побарување и Барање за ставање потврда за извршност согласно изјавата за пристигање на побарување со цел реализација на залог.  Accessibility

Accessibility