Хроника од 16-та седница

Скопје, 12.03.2018г. – На денешната седница Советот на Агенцијата го повлече од Дневниот ред на 16-та седница Предлогот за донесување на одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ ХАНА, Мевљан ДООЕЛ Куманово бидејќи радиодифузерот во меѓувреме го уплатил годишниот надоместок за дозвола и донесе Решение за запирање на постапката за одземање на дозволата за телевизиско емитување.Accessibility

Accessibility