Kronikë nga seanca e 16-të

Shkup, 12.03.2018. – Në seancën e sotme Këshilli i Agjencisë e tërhoqi nga Rendi i ditës i seancës së 16-të Propozimin për marrjen e vendimit për heqjen e lejes për transmetim televiziv të TRD TV HANA, Меvlan SHPKPV Kumanovë sepse radiodifuzeri ndërkohë ka paguar tarifën për leje dhe u  soll Vendim për ndërprerjen e procedurës për marrjen e lejes për transmetim televiziv.Accessibility

Accessibility