Хроника од 17та седница

Скопје 18.04.2024г. – Поради исполнување на законската обврска за плаќање на годишниот надоместок за дозвола за радио емитување, Советот на Агенцијата донесе Одлука со која се поништи Одлуката за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО ПРО-ФМ од Гостивар.  Советот на Агенцијата на седницата го разгледа и Вториот извештај од мониторингот на предизборниот период – од 8 март до 3 април 2024  година.Accessibility

Accessibility