Kronikë nga seanca e 17-të

Shkup 18.04.2024 – Për shkak të përmbushjes së detyrimit ligjor për pagesën të kompensimit vjetor për leje për transmetim në radio, Këshilli i Agjencisë ka miratuar Vendim me të cilin anulohet Vendimi për marrjen e lejes për transmetim radio të SHTR RADIO PRO-FM nga Gostivari. Në seancë, Këshilli i Agjencisë shqyrtoi Raportin e Dytë nga monitorimi i periudhës parazgjedhore – nga 8 mars deri më 3 prill 2024.Accessibility

Accessibility