Хроника од 17-та седница

СКОПЈЕ, 05.11.2014 – Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на денешната седница ги усвои следниве Нацрт-Правилници и едно Нацрт-Упатство: Нацрт – Правилник за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Нацрт-Правилник за програми со наградно учествување и за користење телефонски услуги со додадена вредност и Нацрт – Упатство за примена на одредбите за пласирање производи.

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги донесе одлука за распишување на јавен анонимен конкурс за избор на идејно решение за заштитен знак (лого) на Агенцијата.Accessibility

Accessibility