Kronikë nga seanca nr. 17

Shkup, 05.11.2014 – Këshilli I Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në séance e stome miratoi dy Draft – Rregullore dhe një Draft – Udhëzim: Draft – Udhëzim për dispozitat e pasimit të prodhimeve, Draft – Rregullore për programe me pjesëmarrje me shpërblime dhe për shfrytëzimin e shërbimeve telefonike me vlerë të shtuar, Draft – Rregullore për procedurat e punës financiare dhe kontabilitetit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele. 

Këshilli i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele solli vendim për shpalljen e konkursit publik për zgjedhjen e shenjës (logos) së Agjencisë.Accessibility

Accessibility