Хроника од 17-та седница

Скопје, 21.04.2020 – На денешната седница Советот ги разгледа Кварталните извештаи за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за периодот од 01 јануари до 31 март 2020 година.

Согласно Годишниот план за јавните набавки на Агенцијата за 2020 година, Советот даде одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка-услуга: Одржување на хигиената во деловните простории на Агенцијата.Accessibility

Accessibility