Хроника од 18-та седница

Скопје, 01.06.2023 – Совет на Агенцијата ја запре постапката за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД ЈОН-РАДИО ДОО Скопје, поради исполнување на обврската од член 80 став 5 од ЗААВМУ, односно целосна уплата на годишниот надоместок за дозвола за радио емитување.Accessibility

Accessibility