Kronikë nga seanca e 18-të

Shkup, 01.06.2023 – Këshilli i Agjencisë e ndërpreu procedurën për revokimin e licencës për radiodifuzion të SHTR JON-RADIO SHPK Shkup, për shkak të përmbushjes së detyrimit nga neni 80 paragrafi 5 i LSHMAAV, gjegjësisht pagesën e plotë të tarifës vjetore për licencë transmetimi radiofonik .Accessibility

Accessibility