Хроника од 18-та седница

Скопје, 09.05.2016г.Поради прекршување на член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно поради неплаќање на надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност во утврдениот рок, Советот на Агенцијата покрена постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на ТВ Шења ДООЕЛ Скопје. Accessibility

Accessibility