Хроника од 19та седница

Скопје, 17.05.2022 година – На денешната седница Советот на Агенцијата донесе Решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД ЈОН-РАДИО ДОО Струга поради извршена целосна уплата на годишниот надоместок за дозвола за радио емитување.Accessibility

Accessibility