Хроника од 19-та седница

Скопје, 06.05.2020 – На денешната седница согласно усвоениот План за јавни набавки на Агенцијата за 2020 година, Советот даде одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка–стока: заштитни средства за превенција од Коронавирусот.Accessibility

Accessibility