Хроника од 20-та седница

Скопје, 14.05.2020 година – На 20-та седница Советот даде одобрување директорот на Агенцијата да донесе решение за прекин на Договорот за вработување со анекси поради возраст на работник и Одлука за отпремнина при одење во пензија.Accessibility

Accessibility