Хроника од 22ра седница

Скопје, 06.06.2022 година 

На денешната седница врз основа на констатации од извршен вонреден програмски надзор, Советот на Агенцијата изрече мерка јавна опомена на ТРД КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје за прекршување на  член 55 ставови 6 и 7 од ЗААВМУ, односно пласираните производи, директно вклучени во дејствијата/сценаријата на емисиите, посебно промотивно се препорачуваат преку визуелно и вербално прекумерно истакнување.Accessibility

Accessibility