Хроника од 22-та седница

Скопје, 15.06.2020 година – Советот на Агенцијата на денешната 22-ра седница усвои три подзаконски акти коишто се однесуваат на изборното медиумско претставување на радиодифузерите, и тоа: Методологија за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за време на изборни процеси, Упатство за потврдување на извештаите за емитувано платено политичко рекламирање и Упатство за лимитите за платено политичко рекламирање за Изборите во 2020 година.Accessibility

Accessibility