Хроника од 22-та седница

Скопје, 24.04.2018 – На 22-та седница, Советот на Агенцијата донесе заклучок да го информира Министерството за внатрешни работи на Република Македонија – Центар за сузбивање на организиран и сериозен криминал, дека постои сомневање за повреда на авторските права и сродните права од страна на правните лица „Градски управител ДООЕЛ“ и „Здружение на станари Стар Аеродром“.

Во согласност со Годишниот план за јавни набавки за 2018 година, Советот даде одобрение да се спроведе постапкa за јавна набавкa – услуга: Одржување на хигиената во деловните простории на Агенцијата.Accessibility

Accessibility