Хроника од 23-та седница

Скопје, 14.06.2016г. – Советот на Агенцијата ја усвои Информацијата за барањето до Министерството за финансии за исплата на финансиски средства за покривање на направените трошоци на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија во 2016 година и даде одобрение за спроведување на постапка за јавна набавка-услуга: Оценка на исполнувањето на програмските, продукциските и техничките услови кај телевизиски проект од јавен интерес.Accessibility

Accessibility