Хроника од 24-та седница

Скопје, 21.07.2023 – На денешната седница Советот на Агенцијата покрена постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ИРИС ДОО од Штип поради неисполнување на обврската од член 82 став 1 алинеја 2 од ЗААВМУ, односно поради неемитување на програмски сервис повеќе од 30 дена поради технички, финансиски или други причини.Accessibility

Accessibility