Kronikë nga seanca e 24-ët

Shkup, 21.07.2023 – Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme ka iniciuar procedurë për heqjen e licencës për transmetim televiziv të SHTR IRIS SHPK nga Shtipi për shkak të mospërmbushjes së detyrimit nga neni 82 paragrafi 1 paragrafi 2 i LSHMAAV, d.m.th. për mostransmetim të një shërbimi programor për më shumë se 30 ditë për arsye teknike, financiare ose të tjera.Accessibility

Accessibility