Хроника од 25-та седница

Скопје, 24.06.2020 год. – На денешната 25-та седница Советот донесе ново Упатство за лимитите за платено политичко рекламирање за Изборите во 2020 година и утврди престанок на важност на претходното Упатството за лимитите за платено политичко рекламирање за Изборите во 2020 година бр.01-2604/1 од 19.06.2020 година.Accessibility

Accessibility