Хроника од 26-та седница

Скопје, 12.06.2018 –На денешната 26-та седница, Советот на Агенцијата донесе две Одлуки за поведување постапки за утврдување на постоење недозволена медиумска концентрација, по службена должност, кај ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје и Друштво со ограничена одговорност за радио-дифузија Митаноски Веле СУПЕР РАДИО Охрид ДООЕЛ.Accessibility

Accessibility