Kronikë nga seanca e 26-të

Shkup, 12.06.2018 –Në seancën e sotme të 26-тë, Këshilli i Agjencisë solli dy Vendime për nisjen e procedurave për konstatimin e koncetrimit mediatik të paligjshëm, në detyrë zyrtare,ndaj TRD ALFA TV SHPKPV Shkup dhe Shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar për radio-difuzion Mitanoski Vele SUPER RADIO Ohër SHPKPV.Accessibility

Accessibility