Хроника од 26-та седница

Скопје, 08.07.2016г. – Поради не извршување на обврските предвидени со член 15 став 1 и став 5 од Законот за медиуми, а во врска со член 15 став 6 од истиот Закон, Советот на Агенцијата на својата 26-та седница, донесе две одлуки за одземање на дозволата за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво РАДИО ОХРИД ДОО Охрид и Друштвото за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга.Accessibility

Accessibility