Хроника од 27-та седница

Скопје, 16.08.2023 – На денешната седница Советот на Агенцијата покрена постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД Телевизија ПОЛОГ ДООЕЛ Тетово.

Врз основа на констатации од извршен редовен програмски надзор, Советот на Агенцијата донесе Решение за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТВ К&М КИСС&МЕНАДА ДООЕЛ Тетово поради прекршување на член 64 став 1 од ЗААВМУ односно необезбедување превод на македонски јазикAccessibility

Accessibility