Kronikë nga seanca e 27-të

Shkup, 16.08.2023 – Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme ka iniciuar procedurë për heqjen e licencës për transmetim televiziv të SHTR Televizionit POLOG SHPKNJP Tetovë.

Në bazë të konstatimeve nga mbikëqyrja e rregullt programore, Këshilli i Agjencisë ka marrë vendim për vërejtje publike ndaj SHTR TV K&M KISS&MENADA SHPKNJP Tetovë për shkak të shkeljes së nenit 64 paragrafi 1 të LSHMAAV, gjegjësisht mos ofrimit të përkthimit në gjuhën maqedonase.Accessibility

Accessibility