Хроника од 27-та седница

Скопје, 21.09.2021 година – Советот на Агенцијата на денешната седница ја запре постапката за усвојување на Нацрт-упатството за платеното политичко рекламирање за Локалните избори 2021 бр. 01-3270/1 од 01.09.2021 година и во согласност со измените и дополнувањата на член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик, усвои ново Упатство за платеното политичко рекламирање за Локалните избори 2021.Accessibility

Accessibility