Хроника од 28-та седница

Скопје, 24.09.2021 година – На 28-та седница Советот на Агенцијата донесе Упатство за изменување на Упатството за платеното политичко рекламирање за Локалните избори 2021 бр. 01-3457/1 од 21.09.2021 година.Accessibility

Accessibility