Хроника од 3-та седница

Скопје, 02.02.2021 – На денешната седница, согласно Одлуката за утврдување на вредноста на бодот објавена во Службен весник на РСМ бр.21/21, Советот на Агенцијата донесе Правилник за измена на Правилникот за бруто плата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.Accessibility

Accessibility