Хроника од 3-та седница

Скопје, 15.01.2020 – На 3-та седница, врз основа на констатации од административен надзор, Советот на Агенцијата покрена постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип поради прекршување на член 80 став 5 од ЗААВМУ, односно поради неизвршена доплата на износот на надоместокот за дозвола за радио емитување.Accessibility

Accessibility