Хроника од 3-та седница

Скопје, 25.01.2018г. – Поради прекршување на член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно поради неплаќање на надоместокот за дозвола за вршење радиодифузна дејност во утврдениот рок, на денешната седница, Советот на Агенцијата покрена постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД Студио ТЕРА Манговски Зоран Битола ДООЕЛ. Воедно, одобри и дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2018 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.Accessibility

Accessibility