Хроника од 3-та седница

Скопје, 25.01.2017г. – На денешната седница, Советот на Агенцијата одобри директорот на Агенцијата да донесе Oдлукa за предвремена отплата на дел од кредитот наменет за изградба на деловниот објект на Агенцијата и донесе одлука со која дозволи промена на сопственичката структура на ТРД ТВ МТМ ДООЕЛ Скопје. Accessibility

Accessibility