Хроника од 30-та седница

СКОПЈЕ, 14.05.2014 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Агенцијата) на денешната седницаго усвои Предлог – Протоколот за соработка со Високиот Совет за радио и телевизија на Република Турција (RTUK) и Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Агенцијата ја разгледа Информацијата за извршените контролни надзори врз работата на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи Г-КТВ Струга, Пела Дигитал Струга, АЛТРА САТ 2000 Охрид и ИНФЕЛ КТВ Охрид на ден 06.05.2014г. и одлучи да постапи на следниов начин:

-против операторот на јавна електронска комуникациска мрежа Г-КТВ Струга ќе поднесе две (2) барања за поведување прекршочна постапка, поради делумно постапување по Решение за исклучување на реемитување на програмски сервиси и поради непостапување по издадено Решение за преземање на мерка.

-против операторот на јавна електронска комуникациска мрежа Пела Дигитал 2008 Струга ќе поднесе две (2) барања за поведување прекршочна постапка, поради делумно постапување по Решение за исклучување на реемитување на програмски сервиси и поради непостапување по издадено Решение за преземање на мерка.

-против операторот на јавна електронска комуникациска мрежа АЛТРА САТ 2000 ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка поради делумно постапување по Решение за исклучување на реемитување на програмски сервиси.

-на операторот на јавната електронска комуникациска мрежа АС-САТ Гостивар му издаде решение за исклучување на реемитување на одредени програмски сервиси од аналогниот пакет.

-на оператор на кабелска мрежа ГИВ Иван Гостивар му издаде решение за исклучување на реемитување на одредени програмски сервиси од аналогниот пакет.

 -против операторот на кабелска мрежа МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л Гостивар ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка поради делумно постапување по Решение за исклучување на реемитување на програмски сервиси.

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги заклучи да ги издаде следниве потврди за регистрирани програмски пакети:

-на Друштво за телекомуникации и софтвер – кабелски оператор КАБЛЕ КАЛЛ ДООЕЛ Кичево подружница Струга, Потврда бр.2 со која регистрираните програмски пакети, како целина се дополнува со следните телевизиски програмски сервиси:TVSH, TV Alsat-ship, TV Super Sonic.

– на Друштво за телекомуникации и софтвер –кабелски оператор КАБЛЕКАЛЛДООЕЛ Кичево подружница Струга, Потврда бр.2 со која регистрираните програмски пакети, како целина се дополнува со следните телевизиски програмски сервиси: TVSH, TV Alsat-ship, TV Super Sonic.

– на Друштво за телекомуникации и софтвер –кабелски оператор КАБЛЕКАЛЛДООЕЛ Кичево подружница Дебар, Потврда бр.2 со која регистрираните програмски пакети, како целина се дополнува со следните телевизиски програмски сервиси: TVSH, TV Alsat-ship, TV Super Sonic.

– на Друштво за телекомуникации и софтвер –кабелски оператор КАБЛЕКАЛЛДООЕЛ Кичево подружница Желино, Потврда бр.2 со која регистрираните програмски пакети, како целина се дополнува со следните телевизиски програмски сервиси: TVSH, TV Alsat-ship, TV Super Sonic.

– на Друштво за телекомуникации и софтвер –кабелски оператор КАБЛЕКАЛЛДООЕЛ Кичево подружница Теарце, Потврда бр.2 со која регистрираните програмски пакети, како целина се дополнува со следните телевизиски програмски сервиси: TVSH, TV Alsat-ship, TV Super Sonic.

– на ТРД Oператор на кабелска мрежа КАБЕЛ – НЕТ ДОО Струмица, Потврда бр.3 со која регистрираните програмски пакети, како целина се дополнува со следните телевизиски програмски сервиси: МТВ 1, МТВ2, Собраниски канал, Телма, Сител, Сител 3, ТВ Алфа, ТВ Интел, ТВ Вис, Канал 5, Канал 5 плус, Алсат-М, Наша ТВ, ТВ кобра, MRT 1 HD, VH1, Rai Uno, Rai Due, RTS Sat, RTCG, HRT 1, HRT 3, SAT 1, Sport Klub 1, Sport Klub 2, Sport Klub 3, Golf Klub, Lov I Ribolov, Ultra, Mini Ultra, IQS Life, Cinemania, TV 1000, Viasat History, Viasat Explorer, Viasat Nature, National Geographic, National Geographic Wild, Fox Life, Fox Crime, DM Sat, Boomerang, TCM, Cartoon Network, CNN International, TV 5, Balkanika Music TV, Fen TV, Klasik TV, 24 Kitchen, Orlando Kids, OBN, Russia Today, RT Documentary, Comedy Central Extra, Nickelodeon, Nick JR, MTV Music, VH1 Classic, MTV Dance, MTV Hits, MTV Rock, MTV Adria, Planeta, Fight Box HD, Docu Box HD, Erox HD, Ero xxx, 360 Tune Box, Fashion Box, Rai News, BNT, Tele 5, Pro Sieben, Kabel Eins, RTL 2, Super RTL, RTL Television, Hustler TV, Daring ! TV, HBO, HBO Comedy и High One.

– на ТРД Oператор на кабелска мрежа КАБЕЛ – НЕТ ДОО Струмица, Потврда бр.1 со која регистрираниотдигитален програмски пакет, како целина се дополнува со следните телевизиски програмски сервиси: МТВ 1, МТВ 2, Собраниски канал, Телма, Сител, Сител 3, ТВ Алфа, ТВ Интел, ТВ Вис, Канал 5, Канал 5 плус, Алсат-М, Наша ТВ, ТВ Кобра, MRT 1 HD, VH 1, Rai Uno, Rai Due, RTS Sat, RTCG, HRT 1, HRT 3, SAT1, Sport Klub 1, Sport Klub 2, Sport Klub 3,, Golf Klub, Lov I Ribolov, Ultra, Mini Ultra, IQS Life, Cinemania, TV 1000, Viasat History, Viasat Explorer, Viasat Nature, National Geographic, National Geographic Wild, Fox Life, Fox Crime, DM Sat, Boomerang, TCM, Cartoon Network, CNN International, TV 5, Balkanika Music TV, Fen TV, Klasik TV, 24 Kitchen, Orlando Kids, OBN, Russia Today, RT Documentary, Comedy Central Extra, Nickelodeon, Nick JR, MTV Music, VH1 Classic, MTV Dance, MTV Hits, MTV Rock, MTV Adria, Planeta, Fight Box HD, Docu Box HD, Erox HD, Ero xxx, 360 Tune Box, Rai News, BNT, Tele 5, Pro Sieben, Kabel Eins, RTL 2, Super RTL, RTL Television, Hustler TV, Daring ! TV, HBO, HBO comedy, High One.

-на Друштво за производство,трговија, телекомуникации и услуги РИ-ГО КАБЕЛ САТ ДОО с.Мирковци ул. 9 бр. 26 с. Мирковци Чучер-Сандево Скопје, Потврда бр.9 со која регистрираниотпрограмски пакет, како целина се дополнува со следните телевизиски програмски сервиси: Канал 5 плус, BN, BN Music, Klasik TV, Balkanika, Fen TV, Baby TV, TV 1000, Viasat History, Viasat Explorer, Viasat Nature, Fox, Fox Life, Fox Crime, National Geographic, National Geographic Wild, 24 Kitchen, Fox Movies, Tv K3, Sport Klub 1, Sport Klub 2, Sport Klub 3, Golf Klub, Lov i Ribolov, Ultra, Mini Ultra, IQS Life, Cinemania.

 

 

 

 

 Accessibility

Accessibility