Kronikë nga seanca nr. 30

SHKUP, 14.05.2014- Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (Agjencia) në seancën e sotme e miratoi Propozim protokollin për bashkëpunim në mes të Këshillit të lartë për radio dhe televizion i Republikës së Turqisë (RTUK) dhe Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

Agjencia e ahqyrtoi informacionin në lidhje me realizimin e kontrollit në bazë të punës së operatorëve të rrjetit të komunikacionit elektronik publik: G-KTV Strugë, Pela Digjital Strugë, ALTRA SAT 2000 Ohër dhe INFEL KTV Ohër më datë 06.05.2014, dhe konkludoi të veproje si më poshtë:

-Kundër operatorit të rrjetit të komunikacionit elektronik publik G-KTV Strugë do të dërgoje dy (2) kërkesa për inicimin e procedurës për kundërvajtje, për shkak të veprimit të pjesërishëm pas vendimit për ndërprerjen e transmetimit të serviseve programore dhe për shkak të mos veprimit sipas vendimit të dhënë për marrjen e masave.

-Kundër operatorit të rrjetit të komunikacionit elektronik publik PELA Digjital 2000 Strugë do të dërgoje dy (2) kërkesa për inicimin e procedurës për kundërvajtje, për shkak të veprimit të pjesërishëm pas vendimit për ndërprerjen e transmetimit të serviseve programore dhe për shkak të mos veprimit sipas vendimit të dhënë për marrjen e masave.

– Kundër operatorit të rrjetit të komunikacionit elektronik publik ALTRA SAT 2000 do të dërgoje kërkesë për inicimin e procedurës për kundërvajtje, për shkak të veprimit të pjesërishëm pas vendimit për ndërprerjen e transmetimit të serviseve programore.

– Operatorit të rrjetit të komunikacionit elektronik publik AS-SAT Gostivar i dha vendim për ndërprerjen e transmetimit të serviseve programore të ndryshme nga pakoja analoge.

– Operatorit të rrjetit të komunikacionit elektronik publik GIV IVAN Gostivar i dha vendim për ndërprerjen e transmetimit të serviseve programore të ndryshme nga pakoja analoge.

– Kundër operatorit të rrjetit të komunikacionit elektronik publik MULTIMEDIJA NETVORK L Gostivar do ti dërgoje kërkesë për inicimin e procedurës për kundërvajtje për ndërprerjen e serviseve programore.

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele konkludoi që ti lëshoje vërtetimet e më poshtme për regjistrimin e servise programore:

-Shoqërisë për telekomunikacion dhe softuer – operatori kabllor KABLE KALL Kërçovë filialja Strugë, Vërtetim nr. 2 me çka pakoja e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: TVSH, TV Alsat-ship, TV Super Sonic.

– Shoqërisë për telekomunikacion dhe softuer – operatori kabllor KABLE KALL Kërçovë filialja Dibër, Vërtetim nr. 2 me çka pakoja e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: TVSH, TV Alsat-ship, TV Super Sonic.

– Shoqërisë për telekomunikacion dhe softuer – operatori kabllor KABLE KALL Kërçovë filialja Zhelinë, Vërtetim nr. 2 me çka pakoja e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: TVSH, TV Alsat-ship, TV Super Sonic.

– Shoqërisë për telekomunikacion dhe softuer – operatori kabllor KABLE KALL Kërçovë filialja Tearcë, Vërtetim nr. 2 me çka pakoja e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: TVSH, TV Alsat-ship, TV Super Sonic.

-SHTR operatorit të rrjetit kabllor KABEL – NET Strumicë, Vërtetim nr. 3 me çka pakoja e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: TVM 1, TVM 2, Kanali Parlamentar, Telma, Sitel, Sitel 3, TV Alfa, TV Intel, TV Vis, Kanal 5, Kanal5 plus, Alsat-М, Nasha TV, TV Kobra, MRT 1 HD, VH1, Rai Uno, Rai Due, RTS Sat, RTCG, HRT 1, HRT 3, SAT 1, Sport Klub 1, Sport Klub 2, Sport Klub 3, Golf Klub, Lov I Ribolov, Ultra, Mini Ultra, IQS Life, Cinemania, TV 1000, Viasat History, Viasat Explorer, Viasat Nature, National Geographic, National Geographic Wild, Fox Life, Fox Crime, DM Sat, Boomerang, TCM, Cartoon Network, CNN International, TV 5, Balkanika Music TV, Fen TV, Klasik TV, 24 Kitchen, Orlando Kids, OBN, Russia Today, RT Documentary, Comedy Central Extra, Nickelodeon, Nick JR, MTV Music, VH1 Classic, MTV Dance, MTV Hits, MTV Rock, MTV Adria, Planeta, Fight Box HD, Docu Box HD, Erox HD, Ero xxx, 360 Tune Box, Fashion Box, Rai News, BNT, Tele 5, Pro Sieben, Kabel Eins, RTL 2, Super RTL, RTL Television, Hustler TV, Daring ! TV, HBO, HBO Comedy dhe High One.

-SHTR operatori I rrjetit kabllor KABEL – NET Strumicë, Vërtetim nr. 1 me çka pakoja e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: TVM 1, TVM 2, Kanali Parlamentar, Telma, Sitel, Sitel 3, TV Alfa, TV Intel, TV Vis, Kanal 5, Kanal5 plus, Alsat-М, Nasha TV, TV Kobra, MRT 1 HD, VH1, Rai Uno, Rai Due, RTS Sat, RTCG, HRT 1, HRT 3, SAT 1, Sport Klub 1, Sport Klub 2, Sport Klub 3, Golf Klub, Lov I Ribolov, Ultra, Mini Ultra, IQS Life, Cinemania, TV 1000, Viasat History, Viasat Explorer, Viasat Nature, National Geographic, National Geographic Wild, Fox Life, Fox Crime, DM Sat, Boomerang, TCM, Cartoon Network, CNN International, TV 5, Balkanika Music TV, Fen TV, Klasik TV, 24 Kitchen, Orlando Kids, OBN, Russia Today, RT Documentary, Comedy Central Extra, Nickelodeon, Nick JR, MTV Music, VH1 Classic, MTV Dance, MTV Hits, MTV Rock, MTV Adria, Planeta, Fight Box HD, Docu Box HD, Erox HD, Ero xxx, 360 Tune Box, Fashion Box, Rai News, BNT, Tele 5, Pro Sieben, Kabel Eins, RTL 2, Super RTL, RTL Television, Hustler TV, Daring ! TV, HBO, HBO Comedy dhe High One.

-Shoqërisë për prodhimtari, tregti, shërbime teknologjike RI-GO KABEL SAT Shkup, Vërtetim nr. 9 me çka pakoja e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: Kanal 5 plus, BN, BN Music, Klasik TV, Balkanika, Fen TV, Baby TV, TV 1000, Viasat History, Viasat Explorer, Viasat Nature, Fox, Fox Life, Fox Crime, National Geographic, National Geographic Wild, 24 Kitchen, Fox Movies, Tv K3, Sport Klub 1, Sport Klub 2, Sport Klub 3, Golf Klub, Lov i Ribolov, Ultra, Mini Ultra, IQS Life, Cinemania.Accessibility

Accessibility