Хроника од 31-та седница

Скопје, 18.09.2017г. – На денешната седница, Советот на Агенцијата донесе Решениe за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ Скопје ДОО Скопје.Accessibility

Accessibility