Хроника од 31-та седница

Скопје, 27.09.2023 –Советот на Агенцијата донесе Одлука со која се одбива писменото Барање од заинтересираната страна за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на регионално ниво на подрачјето на град Скопје, со оглед дека согласно со Планот за доделување и користење на радиофреквенциите се утврди дека нема слободна фреквенција за радио емитување на програмски сервис на регионално ниво на подрачјето на градот Скопје, односно нема можност за определување на нова фреквенциска доделба.Accessibility

Accessibility