Kronikë e seancës së 31-të

Shkup, 27.09.2023 – Këshilli i Agjencisë miratoi Vendim me të cilin refuzohet kërkesa me shkrim e palës së interesuar për shpalljen e tenderit publik për dhënien e licencës për transmetim radiofonik në nivel rajonal në zonën e qytetit të Shkupit, duke marrë parasysh se në pajtim me Planin për dhënien dhe shfrytëzimin e radio frekuencave është konstatuar se nuk ka frekuencë të lirë për transmetim radiofonik të shërbimit programor në nivel rajonal në zonën e qytetit të Shkupit, gjegjësisht aty. nuk ka mundësi për të përcaktuar një alokim të ri të frekuencës.Accessibility

Accessibility