Хроника од 31-та седница

Скопје 03.11.2021 – На денешната седница Советот на Агенцијата го усвои Извештајот за емитувано платено политичко рекламирање од првиот круг од изборната кампања за Локалните избори 2021.

Со цел започнување на постапки кои се во согласност со Годишниот план за јавни набавки за 2021 година на Агенцијата, Советот даде одобрување на директорот на Агенцијата да ги спроведе постапките за јавна набавка на стока – горива за потребите на Агенцијата и за услугата – интернет конекција со хостирање на постојните интернет страници (www.avmu.mk и www.mediumskapismenost.mk)Accessibility

Accessibility