Хроника од 32ра седница

Скопје, 18.08.2022 – На вчерашната седница Советот на Агенцијата донесе Решение за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ ИРИС ДОО Штип, поради извршена целосна уплата на годишниот надоместок за дозвола за телевизиско емитување.

 Accessibility

Accessibility