Хроника од 32-та седница

СКОПЈЕ, 28.05.2014 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Агенцијата) на денешната седница заклучи да ги издаде следниве потврди за регистрираните програмски пакети:

-на Македонски Телеком АД – Скопје, Потврда бр. 60 со која регистрираниот програмски пакет, како целина се дополнува со следните телевизиски програмски сервиси: RTK 1 Sat, TVSH, KTV (Koha Vision), Agon Channel, BBF Music TV, Tip TV, Tring Life, Tring Fantasy, Tring World, Living, Smile, Jolly HD, Tring Sport News, Tring History, Desire, Bizaare, Bunga Bunga и Fashion TV;

-на ТРД – Oператор на кабелска мрежа САНЕТ КАБЕЛ САТ Виница, Потврда бр. 3 со која регистрираниот програмски пакет, како целина се дополнува со следните телевизиски програмски сервиси: Eurosport и Eurosport 2;

– на ТРД – ВИНСАТ КАБЕЛ ДООЕЛ Виница, Потврда бр. 2 со која регистрираниот програмски пакет, како целина се дополнува со следните телевизиски програмски сервиси: Наша ТВ, Eurosport, Eurosport 2, Planeta, Sport klub 1, Sport Klub 2, Golf Klub, Lov i Ribolov, Ultra и Cinemania;

– на ТРД – оператор на кабелска мрежа КАНАЛ 16 Ресен, Потврда бр. 25 со која регистрираниот програмски пакет, како целина се дополнува со следните телевизиски програмски сервиси: National Geographic, National Geographic Wild, 24 Kitchen, Travel Channel, Travel Channel HD, TV Boka, Tring Super, Tring Sport News, Folk Plus, Tring World, Mediasat (Scan), Tring Comedy, Tring Shqip, Tring Tring, NTV, Vizion Plus, Kanali 7, 3 Plus, Tring Max, Tring Life, Club TV, Tring X 2 и Tring Planet.

– на ТРД – оператор на кабелска мрежа КАНАЛ 16 Ресен, Потврда бр. 22 со која регистрираниот програмски пакет, како целина се дополнува со следните телевизиски програмски сервиси: National Geographic, National Geographic Wild, 24 Kitchen, Travel Channel, Travel Channel HD, TV Boka, Tring Super, Tring Sport News, Folk Plus, Tring World, Mediasat (Scan), Tring Comedy, Tring Shqip, Tring Tring, NTV, Vizion Plus, Kanali 7, 3 Plus, Tring Max, Tring Life, Club TV, Tring X 2 и Tring Planet.Accessibility

Accessibility