Хроника од 32-та седница

Скопје, 25.09.2017г. – На денешната седница, Советот на Агенцијата покрена постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ Кобра ДОО од Радовиш, поради неисполнување во целост на обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно неплаќање на надоместокот за дозволата за телевизиско емитување. Воедно се донесе и Одлука со која се дозволи промена на сопственичка структура на ТРД Телевизија Сител 3 Скопје.Accessibility

Accessibility