Хроника од 33-та седница

Скопје, 27.09.2017г. – На денешната седница, со цел да се започне постапка за јавни набавки која е во согласност со Годишниот план за јавни набавки за 2017 година на Агенцијата, Советот даде одобрение Директорот на Агенцијата, да спроведе постапка за јавна набавка за услугата: Анализа на родовите прашања и на начинот на прикажување на жените и мажите во програмите на радиодифузерите.Accessibility

Accessibility