Хроника од 34-та седница

Скопје, 05.10.2017г. – На денешната седница, Советот на Агенцијата донесе Решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД Телевизија КОБРА ДОО Радовиш, поради извршена целосна уплата на годишниот надоместок за дозвола за телевизиско емитување.Accessibility

Accessibility